top of page
stock-photo-engineer-technician-designing-drawings-mechanical-parts-engineering-engine-man

Какви услуги нудиме?

ЦИРКО има агилна структура способна да ги фокусира своите ресурси за тековните активности во согласност со моменталните приоритети. Поддршката од Машинскиот факултет - Скопје го прави ЦИРКО постојано сигурен партнер на секој проект.

stock-photo-engineer-technician-designing-drawings-mechanical-parts-engineering-engine-man
bottom of page