top of page

Дизајн на индустриски производи 

Во рамките на своите активности од областа на дизајн на индустриски производи ЦИРКО нуди обуки и експертизи во областа на индустрискиот и инженерскиот дизајн за студенти и за индустријата. Нашата работа е посветена на унапредувањето на процедурите и знаењата во областа на индустрискиот дизајн, развојот на нови производи и автоматизација на дизајнот.

Со високостручен кадар, работилници и опрема лабораторијата ИДЕА Лаб, нуди едукативни и апликативни услуги за индустријата, компаниите и поединците од областа на индустрискиот и инженерскиот дизајн, ергономски анализи и експертизи, прототипирање, дигитална презентација и анимација, како и едукација во областа на современи инженерски и дизајнерски софтвери.

Ти требаат повеќе информации?

Посети го сајтот на лабораторијата индустриски дизајн

bottom of page