top of page

Тестирање на механички карактеристики, машини и возила

Основната дејност на Лабораторијата за тестирање на механички карактеристики, машини и возила е тестирање на механички карактеристики на метални лимови и жици, тестирање на машини и тестирање на уреди и опрема кај возилата. Лабораторијата за тестирање за прв пат е акредитирана од страна на Институт за акредитација во 2014 година под ознаката ЛТ – 045

 

ЛТ – 045 нуди:

  • Тестирање на механички карактеристики на метали со истегнување согласно стандардот EN ISO 6892-1 2009

  • Тестирање на возила во однос на нивните уреди за бочна заштита и испитување на уреди за бочна заштита согаслно ЕСЕ R73.01

Ти требаат повеќе информации?

Посети го сајтот на лабораторијата на тестирање на механички карактеристики, машини и возила

bottom of page